Voorlichting, Educatie en Informatie

Stichting Gam werkt veel samen met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost en gemeentelijke instellingen als GGD , SOA AIDS NEDERLAND, AFK en het Service Punt Emancipatie Amsterdam (SPE) in Voorlichting, Educatie en Informatie projecten.

Per onderwerp wordt bekeken welk middel en welke werkwijze het beste past.