GAM TV

Vanaf onze oprichting in 2002 hebben wij ons bezig gehouden met het maken en uitzenden van televisie producties op het lokale televisiestation in Amsterdam Salto 2 (GAM TV ).

Wij produceren en verzorgen al jaren 3 televisie uitzendingen van een uur per week: Woensdag 21:00uur t/m 22:00uur en Zaterdag 16:00uur t/m 17:00uur.

Ons Youtube Channel

Deze programma’s worden met weinig middelen gemaakt. De ervaring en deskundigheid binnen de onze organisatie voor het organiseren, schrijven en in elkaar zetten van de films is de laatste jaren sterk toegenomen.
De programma’s weerspiegelen altijd de problemen van onze doelgroepen in de maatschappij. Hierin spelen gezondheidszorg, arbeidsmarkt, scholing, educatie over opvoeding en inburgering een belangrijke rol. In de films wordt Engels gesproken, aangezien de doelgroep die we willen bereiken de Nederlandse taal onvoldoende machtig is. In de afgelopen jaren heeft GAM TV afleveringen geproduceerd met aandacht voor de volgende onderwerpen:

De Nederlandse taal

Veel hoogopgeleide Afrikanen werken momenteel in functies beneden hun competentie. Dit is voor het overgrote deel te wijten aan onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Via deze afleveringen wil GAM de leden van de Afrikaanse gemeenschap stimuleren zich (verder) te verdiepen in de Nederlandse taal. Stichting GAM wil zo deze mensen prikkelen met hun volle capaciteit mee te draaien in de Nederlandse maatschappij.

Integratie

In deze afleveringen worden onze doelgroepen gestimuleerd om actief mee te werken aan integratie in de Nederlandse cultuur. Veel Afrikanen geloven dat ze maar tijdelijk in Nederland verblijven. Dit weerhoudt ze ervan om te integreren, wat vaak een onmogelijke spagaat oplevert met name in de relatie tussen ouderen en jongeren. Afrikanen worden in deze aflevering gestimuleerd hun situatie te accepteren.

Investeren in de kinderen

In deze afleveringen worden ouders voorgelicht over opvoeding. Er wordt met name gewezen op het belang van onderwijs. Kinderen moeten door hun ouders gestimuleerd worden om te leren. Ouders moeten zich actiever bezighouden met de school en opleiding van hun kinderen.

Tienerzwangerschappen

Een aflevering voor en over tieners en kinderen. Deze aflevering heeft twee doelen. Ten eerste moeten de tieners gestimuleerd worden om voorzichtig met seksuele relaties om te springen. Ten tweede moeten jonge moeders gestimuleerd worden niet bij de pakken neer te gaan zitten. Zij moeten aan hun toekomst blijven werken en hun opleiding afmaken.

Alcoholisme

De afgelopen jaren ziet GAM een probleem ontstaan in de gemeenschap. Veel mensen zijn om verschillende redenen niet tevreden met hun leven. Door het wegvallen van de sociale structuur worden deze problemen niet meer op een natuurlijke wijze verwerkt. Dit leidt meer en meer tot alcoholisme binnen de gemeenschap. GAM wil er met deze aflevering op wijzen dat mensen hun problemen moeten delen met elkaar. De leden van de Afrikaanse gemeenschap moeten opnieuw leren praten over hun leven en de bijbehorende problemen.

Gezondheid

In Amsterdam Zuidoost zijn er grote problemen met het HIV-virus binnen de gemeenschap. Een van de aspecten van het probleem lijkt te zijn de onwil om te praten over het virus. Er rust nog steeds een grote sociaal en cultureel taboe op het virus. In onze soap besteden wij dan ook regelmatig aandacht aan preventie, condoomgebruik en testen op SOA en HIV. Meestal werken wij hierbij samen met de GGD Amsterdam, SOA AIDS NEDERLAND.

De programma’s zijn populair vanwege het soapachtige karakter, waarin wij de onderwerpen behandelen in voor onze doelgroep herkenbare vorm en situaties. De stichting schat aan de hand van reacties dat zeker 75% van de Afrikaanse gemeenschap Amsterdam Zuidoost de soap min of meer regelmatig bekijkt.