Activiteiten in Ghana

Als Ghanese gemeenschap onderhouden wij nog innige banden met ons moederland.

Zo zamelen wij kleding en geld in voor het Royal seed orphanage Home, Kasoa Area in Ghana en zijn wij bezig een plan te maken voor een lagere school in de buurt van het weeshuis daar er onvoldoende onderwijs in de directe omgeving aanwezig is. We hopen de plannen gereed te hebben en toestemming van de lokale overheid om te mogen bouwen en hun intentie om voor leerkrachten te zorgen. Daarna gaan we proberen fondsen te werven en acties starten.