Achtergrond

Kente Festival is in 2008 ontstaan als het Ghanese klederdracht festival dat met een modeshow dat rijk is aan de Ghanese traditie, educatieve invulling van de weeftechniek aan jonge Ghanezen die hier zijn geboren. Deze techniek speelt in op de steeds grotere groep Ghanezen die in Nederland kinderen (3e generatie) maken en die niet op de hoogte zijn van deze rijke traditie.

Aan de basis van dit festival ligt de constatering dat mensen vanuit Ghana zich al vele jaren vestigen in Amsterdam Bijlmer en hun culturele bagage met zich meebrengen. Helaas is er weinig contact tussen de oude en nieuwe Nederlanders en de niet Ghanese Afrikanen onderling. Ook valt op dat er in Nederland weinig authentieke kledingstijlen uit Afrika te zien zijn, terwijl hier een grote en invloedrijke traditie ligt die door de jaren heen van grote invloed is geweest op ontwikkelingen in de kunst en mode wereld.

Vanuit o.a. de gedachte dat oude en nieuwe Nederlanders elkaar veel te vertellen hebben, en dat dit tot belangrijke maatschappelijke en interessante culturele ontwikkelingen kan leiden, is in 2008 begonnen met Kente Festival.

Doordat het festival wordt georganiseerd door mensen uit de doelgroep zelf, weet het precies hoe ze met het programma de multiculturele samenleving het beste kan bedienen. Het publiek ervaart Kente Festival als sfeervol, grensverleggend en kleurrijk.

Missie en doelstelling

Kente Festival maakt de Ghanese Kente kleding bekend in Nederland, bouwt bruggen tussen de Ghanese en de Nederlandse cultuur en draagt zodoende bij aan enerzijds modieuze ontwikkeling van deze traditie en anderzijds de trots en het zelfbewustzijn van mensen van Ghanese achtergrond in Nederland.

Met deze missie als vertrekpunt, heeft de organisatie haar doelen geformuleerd op mode vlak, op maatschappelijk vlak en op het gebied van participatie en educatie:

Mode doelstellingen

 • Een afwisselend en aanstekelijk een dag durend programma realiseren met authentiek Ghanese kente mode;
 • Binnen de mode zoeken naar modieuze stijlen die goed aansluiten bij de voorkeuren van de bevolking van Amsterdam Zuidoost en de rest van
 • Nederland en Europa in het algemeen;
 • Het ontwikkelen van Nederlands Ghanese mode talenten door hen te presenteren aan een nieuw publiek en door hen in contact te brengen met andere mode ontwerpers.

Maatschappelijke waarde

 • Het bevorderen van de Ghanese kleding cultuur;
 • Het bevorderen van de sociale en culturele cohesie tussen autochtone en niet-autochtone jongeren en ouderen uit de Nederlandse samenleving in het algemeen en uit Amsterdam in het bijzonder;
 • Het bieden van een unieke beleving aan het publiek;
 • Het bijdragen aan de uitstraling en het imago van Amsterdam Zuidoost door het organiseren van een cultureel mode festival;
 • Het op de kaart zetten van Amsterdam Zuidoost als cultuur en mode stad.

Participatie en educatie

 • Jongeren betrekken bij het festival door organisatie van specifieke activiteiten zoals hun de weeftechniek aan te bieden
 • Kinderen actief betrekken bij het festival en hen iets leren over de verschillende culturen die het festival presenteert.
 • Participatie projecten tot stand brengen waarbij mensen uit verschillende culturen samenwerken.