Doelstelling en doelgroep

De oorspronkelijke doelstelling van de stichting is bij te dragen aan de ontwikkeling en integratie van de Ghanese bevolking in Nederland. In de loop der jaren zijn wij ons echter meer en meer gaan richten op de West Afrikaanse bevolkingsgroep en dan met name in Amsterdam en omstreken. We gebruiken TV, film en theater producties als middel om onze educatieve en informatieve boodschappen over te brengen.

Hiernaast blijft het de drive van het bestuur om projecten te realiseren in Ghana gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de grote groep weeskinderen.

Onze doelgroepen in Nederland bestaan uit de jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar voor wat betreft de voorlichting, educatie en informatie en daarnaast de ouderen die interesse hebben in de introductie en ontwikkeling van de Ghanese cultuur in Nederland.

Om deze doelstelling te realiseren en de doelgroepen te bereiken worden een groot aantal activiteiten uitgevoerd.