Stichting GAM

Stichting GHANA AGORO MMA (GAM) (Ghana group Performers) is een film- en theater groep, opgericht in 2002 in Amsterdam. Zij houdt zich vooral bezig met voorlichting en educatie van de Afrikaanse gemeenschap in Nederland. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de traditioneel Afrikaanse wijze van communiceren en leren namelijk verhalen, muziek en dans gegoten in het moderne jasje van de westerse communicatie middelen: televisie, film en theater.

De inspirator en trekker van deze organisatie is oprichtster Veronica van de Kamp, die in de loop van jaren een groep van getalenteerde Afrikaanse acteurs om zich heen heeft verzameld om de informatieve en educatieve boodschappen goed en actueel te kunnen overbrengen. Daarnaast worden,- veel al in samenwerking met gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost, GGD Amsterdam SPE, AFK en andere instellingen-, workshops en discussie bijeenkomsten georganiseerd

Door haar programma’s, voornamelijk producties op TV, in film en theater, is Stichting GAM geworden tot een link tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving.

Twee zeer succesvolle en populaire activiteiten zijn het jaarlijkse Kente Festival en de televisiesoap (GAM TV op salto 2, Amsterdam).

Bestuur

De bestuursleden zijn oorspronkelijk afkomstig uit Ghana. Het bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw Veronica van de Kamp (voorzitter)
  • Leroy van Kamp (secretaris)
  • Dhr. Ernest Opoku Kwame (penningmeester)

Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief.